MARAVILLAS DE JAPON (10 Noches)

7 Destinos 2 Transportes 13 Noches
Salida desde Bogota Noviembre y Marzo 2025 ✈️
MARAVILLAS DE JAPON (10 Noches)
Desde COP 20.799.000 Por persona
Ver
Salida: Bogota
Destinos: Madrid, Tokio, Kioto, Kawaguchiko, Kioto, Nagano, Kusatsu, Nikko, Tokio, Madrid

Paisajes de Japon (2024)

22 Destinos 12 Noches
Paquete de vacaciones
Paisajes de Japon (2024)
Desde COP 18.422.489 Por persona
Ver
Destinos: Tokio, Kioto, Nara, Osaka, Himeji, Okayama, Kurashiki, Itsukushima (isla), Hiroshima, Matsuyama, Kotohira, Takamatsu, Naruto, Kobe, Osaka, Koya, Kioto, Tsumago, Matsumoto, Nagano, Shiga Kogen, Kusatsu, Shibukawa, Nikko, Tokio

Osaka, Alpes Japoneses y Tokio (2024)

11 Destinos 7 Noches
Paquete de vacaciones
Osaka, Alpes Japoneses y Tokio (2024)
Desde COP 9.642.023 Por persona
Ver
Destinos: Osaka, Koya, Kioto, Tsumago, Matsumoto, Nagano, Shiga Kogen, Kusatsu, Shibukawa, Nikko, Tokio

Maravillas de Japon (2024)

26 Destinos 14 Noches
Paquete de vacaciones
Maravillas de Japon (2024)
Desde COP 20.405.308 Por persona
Ver
Destinos: Tokio, Fujikawaguchiko, Kawaguchiko, Yamanashi, Aichi, Kioto, Nara, Osaka, Himeji, Okayama, Kurashiki, Itsukushima (isla), Hiroshima, Matsuyama, Kotohira, Takamatsu, Naruto, Kobe, Osaka, Koya, Kioto, Tsumago, Matsumoto, Nagano, Shiga Kogen, Kusatsu, Shibukawa, Nikko, Tokio

Imágenes de China y Japón Esencial (2024)

10 Destinos 10 Noches
Paquete de vacaciones
Imágenes de China y Japón Esencial (2024)
Desde COP 13.587.050 Por persona
Ver
Destinos: Pekín, Shanghái, Tokio, Fujikawaguchiko, Kawaguchiko, Yamanashi, Aichi, Kioto, Nara, Osaka

Enigmas de Japón y China (2024)

13 Destinos 15 Noches
Paquete de vacaciones
Enigmas de Japón y China (2024)
Desde COP 17.997.894 Por persona
Ver
Destinos: Tokio, Kioto, Nara, Osaka, Pekín, Ciudad de Qufu, provincia de Shandong, Xuzhou, Nanjing, Suzhou, Tongliao, Shanghái, Luoyang, Xi'an

Encantos de Japon (2024)

13 Destinos 10 Noches
Paquete de vacaciones
Encantos de Japon (2024)
Desde COP 11.431.095 Por persona
Ver
Destinos: Sapporo, Toyako, Sendai, Yamagata, Aizuwakamatzu, Tokio, Fujikawaguchiko, Kawaguchiko, Yamanashi, Aichi, Kioto, Nara, Osaka

Contrastes de Japon fin Tokio (2024)

13 Destinos 8 Noches
Paquete de vacaciones
Contrastes de Japon fin Tokio (2024)
Desde COP 13.133.598 Por persona
Ver
Destinos: Tokio, Fujikawaguchiko, Kawaguchiko, Yamanashi, Aichi, Kioto, Nara, Osaka, Himeji, Okayama, Kurashiki, Itsukushima (isla), Hiroshima, Tokio

Capitales de Japón y China Espiritual (2024)

11 Destinos 12 Noches
Paquete de vacaciones
Capitales de Japón y China Espiritual (2024)
Desde COP 14.943.281 Por persona
Ver
Destinos: Tokio, Kioto, Nara, Osaka, Pekín, Ciudad de Qufu, provincia de Shandong, Xuzhou, Nanjing, Suzhou, Tongliao, Shanghái